menu
close_24px
ยินดีต้อนรับสู่สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ออสเตรเลีย

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เป็นองค์กรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (RTO ID: 41038) โดย Australian Skills Quality Authority (ASQA) ภายใต้ National VET Regulator Act 2011 Charter Australia ได้รับการจดทะเบียนใน Commonwealth Register of Institutions & Courses for Overseas Students (รหัส CRICOS: 03417F).
สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านโรงพยาบาล หรือ ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราและผู้ทุพพลภาพ และรวมไปถึงงานบริการภาคส่วนชุมชนหรือนักสังคมสงเคราะห์ และนักเรียนของเราสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายจ้างในสายวิชาชีพดูแลสุขภาพในประเทศออสเตรเลียเพราะนักเรียนของเราทุกท่านจะได้สิทธิพิเศษที่ทางโรงเรียนยินดีที่จะจัดหาสถานที่ฝึกงานให้นักเรียนของเราทุกท่านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดหาที่ฝึกงานให้แน่นอน

สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ยังมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและฝึกปฏิยัติกับอุปกรณ์การแพทย์ที่นำไปสู่ชำนาณในการเรียนรู้จากการฝึกฝนกับอุปกรณ์ของจริงภายในห้องเรียน คุณจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีค่าสูงที่เหมาะในการทำงานในสถานที่ทำงานของออสเตรเลีย สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์รับประกันจะสรรหาสถานที่ฝึกงานเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่แท้จริงให้กับนักเรียนของเราทุกคน เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้คุ้นเคยกับการทำงานในที่ทำงานของออสเตรเลีย จุดแข็งของเรารวมถึงการเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและนายจ้างในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอีกต่างหาก

ที่สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ นอกจากที่นักเรียนทุกคนมีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมในที่ทำงานของออสเตรเลียแล้ว พวกเรายังสนับสนุนให้นักเรียนของเราได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกท่านเป็นรายบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องในขั้นตอนการฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องและให้ได้ครบคุณสมบัติและจบการศึกษาเพื่อไปสารต่อฝันในการทำงานในสาขาวิชาชีพด้านผู้ช่วยพยาบาลนี้
สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ยังมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้และการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ถือวีซ่าถาวรไปยังผู้อพยพและผู้ด้อยโอกาสพวกเราพยายามเป็นอย่างยิ่งในการมอบความรู้ให้ทุกท่านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนของเราทุกคนให้อย่างเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

Acknowledgement-1448x2048

วิสัยทัศน์ของเรา - สร้างอนาคตที่ดีต่อสุขภาพ

ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้แรงงานด้านการช่วยเหลือพยาบาลผู้สูงอายุและผู้พิการกำลังเป็นที่ขาดแคลนอย่างหนัก โดยที่รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทุกท่านที่ถือวีซ่าถาวรของประเทศออสเตรเลีย และปัจจุบันนี้ยังยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการให้โอกาสการจ้างงานกับนักเรียนต่างชาติอีกด้านนึงเพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือในการจัดการเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้านพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศออสเตรเลีย

สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์มองเห็นการพัฒนาอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นในสังคมการปฐมพยาบาลและการดูแล้วผู้สูงอายุรวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเชี่ยวชาญพิเศษสำหรับภาคส่วนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพ และชุมชนของออสเตรเลีย โดยการลงทะเบียนในหลักสูตรของเรา คุณเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นี้และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพในสังคมของประเทศออสเตรเลีย

ภารกิจของเรา

สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สามารถอบรมบ่มเพาะนักเรียนของเราให้สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญสำหรับให้นักเรียนของเราได้เป็นแรงงานคุณภาพภาคส่วนการดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพ และชุมชนของออสเตรเลีย ภารกิจของเราคือการให้การศึกษาที่ครอบคลุม การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และมอบประสบการณ์การฝึกงานในที่ทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล บ้านพักคนชรารวมไปถึงผู้พิการ และสถานสังคมสงเคาระห์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนของเราทุกท่านได้มีทักษะ ความรู้ และความเห็นอกเห็นใจที่จำเป็นต่อการเป็นเลิศในสาขาที่สำคัญเหล่านี้ 

ด้วยความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของพวกเราเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทุกท่านได้มีความเป็นมืออาชีพ และการดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชีวิตของบุคคลและชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าภาคส่วนการดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพ และชุมชนของออสเตรเลีย นักเรียนของเราสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูงสุดได้ ที่ สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ของเราได้อุทิศตนเพื่อสร้างอนาคตของภาคส่วนเหล่านี้โดยส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาของเราให้เป็นผู้นำและสนับสนุนการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพิเศษ

ค่านิยมของเรา

  • ความซื่อสัตย์ จริงใจอย่างแท้จริง และโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมดของเรา

  • ความรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดและความน่าเชื่อถือที่แน่วแน่

  • ครอบคลุม เพื่อเคารพความของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และน้อมรับนวัตกรรมที่นำเสนอความหลากหลายโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชาติ

  • การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมในอนาคต เรายินดีร่วมกันพัฒนา น้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดียี่งขี้น

  • ความยั่งยืน พวกเรายังคงยืนยัดเพื่อสร้างสรรค์แรงงานคุณภาพให้แด่นายจ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนของเราทุกท่านและนายจ้างทุกท่านและยังรวมไปถึงการช่วยเหลือเศษฐกิจแรงงานด้านการช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วย ผู้สูงอายู และผู้พิการในประเทศออสเตรเลีย

 

Team photo