menu
close_24px
Learn new skills

Health and Community Services

หลักสูตรการดูแลด้านสุขภาพและงานบริการชุมชน

สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ออสเตรเลียนั้นเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง การดูแลผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพกำลังเป็นงานที่ขาดแคลนอย่างหนักในประเทศออสเตรเลียและยังรวมไปถึงงานบริการภาคส่วนชุมชนที่กำลังเป็นที่หน้าจับตามองในขณะนี้ สถาบันการศึกษาชาร์เตอร์ยังช่วยเหลือนักเรียนในการส่งเสริมให้พวกเค้าเหล่านั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายจ้างในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เรามุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อเปิดโอกาสที่ดีที่สุดที่นำไปสู่การเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการถูกจ้างงาน คุณจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีค่าสูงในสถานที่ทำงานของออสเตรเลีย 
นักเรียนสามารถดูหลักสูตรของเราด้านล่างนี้

Certificate III in Individual Support | หลักสูตรประกาศณียบัตรขั้น 3 ในการสนับสนุนรายบุคคล (ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ)

หลักสูตรนี้จะสามารถช่วยให้ท่านได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในศุนย์บ้านพักคนชราหรือเอจแคร์เนอร์สซิ่งโฮม

เอจแคร์จะมีลูกค้าอยู่หลายประเภทซึ่งแบ่งไปเป็น 

  • แบบบ้านพักคนชรามีไว้เพื่ออุปถัมภ์ผู้ที่ชราเป็นสถานที่ให้บริการพักสำหรับผู้ที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยให้คอยดูแลตลอดเวลา 
  • แบบเนอร์สซิ่งโฮมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานบริบาลจะให้การดูแลที่มีอาการป่วยไม่มากซึ่งต้องการคนดูแลรักษาแต่ไม่สามารถรักษาอยู่ที่บ้านได้โดยลำพังจึงมีความจำเป็นต้องมีผู้มีทักษะทางการพยาบาลคอยดูแลพยาบาล 24 ชั่วโมงต่อวันหรือให้บริการกำกับดูแลในด้านการรับประทานยา การรับประทานอาหารและการช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ท่านยังสามารถเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุแบบรายบุคคลที่บ้านของลูกค้าแบบโฮมแคร์ได้อีกด้วย

Certificate IV in Ageing Support | หลักสูตรใบประกาศณียบัตรขั้น 4 ในการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะและความรู้ในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนของเราได้สามารถทำงานในสายอาชีพนี้ที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุ เราจะช่วยเหลือให้ท่านได้พัฒนาทักษะและความรู้ในสถานที่ทำงานในปัจจุบันที่เหมาะจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการถูกเลือกในการจ้างงานในประเทศออสเตรเลีย

Certificate IV in Ageing Support (with Credit Transfer) | หลักสูตรใบประกาศณียบัตรขั้น 4 ในการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ (พร้อมการโอนหน่วยกิต)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สำเร็จ CHC33015 Certificate III in Individual Support แล้ว นักเรียนสามารถเรียนในเวลาที่สั้นลงและค่าเทอมที่ถูกลงด้วยการโอนหน่วยกิตที่เคยเรียนมาจากหลักสูตรประกาศณียบัตรขั้น 3 มาเป็นขั้น 4Certificate III in Health Services Assistance | หลักสูตรประกาศณียบัตรขั้น 3 ในความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ (ผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาล)

การช่วยเหลืองานพยาบาลที่โรงพยาบาลก็เป็นอีกหลักสูตรที่กำลังมีผู้สนใจเป็นจำนวณมาก เราได้ฝึกอบรมให้นักเรียนของเราได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย เรายังช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ช่วยพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

Certificate IV in Leisure and Health | หลักสูตรประกาศณียบัตรขั้น 4 กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ

หลักสูตรนี้จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนด้วยการสนับสนุนความเป็นอิสระและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาว่าง เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัวอยู่เสมอ นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้และสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีจิตใจเบิกบานและมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

Certificate IV in Leisure and Health (with credit transfer) | หลักสูตรประกาศณียบัตรขั้น 4 กิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ (พร้อมโอนหน่วยกิต)

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ “งานอดิเรก” หรือ “กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ” ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยว คลายความเหงา  สร้างความสุข และช่วยขจัดความเครียดให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตไปพร้อมกับสุขภาพกายและต้องเอื้ออำนวยต่อลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุคนนั้นๆ อีกด้วย  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามารถล่นระยะเวลาในการเรียนโดยการโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรก่อนหน้านี้เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมที่เนอร์ซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชรา

Diploma of Community Services | วุฒิบัตรอนุปริญญาด้านการบริการชุมชน

วุฒิบัตรอนุปริญญาด้านการบริการชุมชนสะท้อนถึงบทบาทของการบริการชุมชน การจัดการกรณีต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ประสานงาน และ/หรือให้บริการที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชนProvide Cardiopulmonary Resuscitation | การให้การช่วยชีวิตหัวใจและปอด

หลักสูตรนี้สอนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการช่วยชีวิต(CPR) ตามแนวทางของ Australian Resuscitation Council (ARC). Cardiopulmonary Resuscitation หรือเรียกง่าย ๆ ว่า CPR คือ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร โดยเราสามารถทำการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบเหตุได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ

Provide First Aid | การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

HLTAID011 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมั่นใจและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ
Provide an Emergency First Aid Response in an Education and Care Setting | การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

หลักสูตรนี้สอนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการให้การปฐมพยาบาลแก่ทารก เด็ก และผู้ใหญ่

Infection control Skill Set | ชุดทักษะการควบคุมการติดเชื้อ

การฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตอบสนองต่ออันตรายจากการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมั่นใจ 


Administer and monitor medications | งานบริหารและติดตามการใช้ยา

เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยและติดตามดูแลพวกเขา
Foundation Skills – Prepare for Vocational Training | ทักษะพื้นฐาน - เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอาชีพ

หลักสูตรทักษะพื้นฐานนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเรียนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพของคุณ

Find out more

Interested? Get in touch!

Charter Australia focuses on providing training that leads to employment. Our students learn practical skills and knowledge which are highly valued in the Australian workplace.